My Family Tree

Christening

Christening

Person Elizabeth (Betty) Bibby